معنی و ترجمه کلمه soundex code به فارسی soundex code یعنی چه

soundex code


کد حقوقى پرسنلى
علوم نظامى : کد حقوقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها