معنی و ترجمه کلمه south west به فارسی south west یعنی چه

south west


جنوب غرب ،جنوب غربى ،سوى جنوب باختر،در جنوب باختر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها