معنی و ترجمه کلمه soviet economy به فارسی soviet economy یعنی چه

soviet economy


بازرگانى : اقتصاد شوروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها