معنی و ترجمه کلمه space craft به فارسی space craft یعنی چه

space craft


نجوم : فضاپيما

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها