معنی و ترجمه کلمه space time continuum به فارسی space time continuum یعنی چه

space time continuum


دستگاه جهار بعدى( که سه بعد مربوط بفضا ويک بعد مربوط به زمان است)،بعد چهارم(زمان)،جاگاه)space time(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها