معنی و ترجمه کلمه spacing bias به فارسی spacing bias یعنی چه

spacing bias


پيشقدر فاصله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها