معنی و ترجمه کلمه spareness به فارسی spareness یعنی چه

spareness


کمى ،لاغرى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها