معنی و ترجمه کلمه sparkler به فارسی sparkler یعنی چه

sparkler


جرقه زن ،پرتلالوء،اتشبازى جرقه دار،گوهر درخشان( مثل الماس)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها