معنی و ترجمه کلمه spatial threshold به فارسی spatial threshold یعنی چه

spatial threshold


روانشناسى : استانه فضايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها