معنی و ترجمه کلمه speaking به فارسی speaking یعنی چه

speaking


سخنرانى ،سخنگو،حرف زن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها