معنی و ترجمه کلمه spec به فارسی spec یعنی چه

spec


کامپيوتر : Specification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها