معنی و ترجمه کلمه special operations به فارسی special operations یعنی چه

special operations


علوم نظامى : عمليات مخصوص يا ويژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها