معنی و ترجمه کلمه specialist به فارسی specialist یعنی چه

specialist


متخصص ،ويژه گر،ويژه کار
علوم مهندسى : متخصص
قانون ـ فقه : متخصص
روانشناسى : متخصص
بازرگانى : متخصص
علوم نظامى : مکانيسين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها