معنی و ترجمه کلمه specialty debt به فارسی specialty debt یعنی چه

specialty debt


قانون ـ فقه : تعهدات مستند به اسناد رسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها