معنی و ترجمه کلمه specific capacity به فارسی specific capacity یعنی چه

specific capacity


ظرفيت مخصوص
عمران : ضريب ظرفيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها