معنی و ترجمه کلمه specific duties به فارسی specific duties یعنی چه

specific duties


بازرگانى : عوارض گمرکى براساس مشخصات کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها