معنی و ترجمه کلمه specific variance به فارسی specific variance یعنی چه

specific variance


روانشناسى : پراکنش اختصاصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها