معنی و ترجمه کلمه specificity به فارسی specificity یعنی چه

specificity


روانشناسى : اختصاصى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها