معنی و ترجمه کلمه specified mission به فارسی specified mission یعنی چه

specified mission


علوم نظامى : ماموريت تصريحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها