معنی و ترجمه کلمه specified به فارسی specified یعنی چه

specified


مصرح ،تصريح شده ،تعيين شده ،مشخص شده
قانون ـ فقه : معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها