معنی و ترجمه کلمه specimen به فارسی specimen یعنی چه

specimen


نمونه ،اسطوره ،فرد،شخص
قانون ـ فقه : نمونه
بازرگانى : نمونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها