معنی و ترجمه کلمه spectator به فارسی spectator یعنی چه

spectator


تماشاگر،ماشاچى ،بيننده ،ناظر
قانون ـ فقه : تماشاچى
ورزش : تماشاگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها