معنی و ترجمه کلمه spectators به فارسی spectators یعنی چه

spectators


قانون ـ فقه : مستمعين جلسه دادگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها