معنی و ترجمه کلمه spectral response به فارسی spectral response یعنی چه

spectral response


واکنش طيفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها