معنی و ترجمه کلمه speech scrambling به فارسی speech scrambling یعنی چه

speech scrambling


نفوذ در شبکه مکالماتى
علوم نظامى : دخالت در شبکه صوتى و به هم زدن ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها