معنی و ترجمه کلمه speed reduction gear به فارسی speed reduction gear یعنی چه

speed reduction gear


علوم مهندسى : جعبه دنده کاهنده سرعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها