معنی و ترجمه کلمه speed trap به فارسی speed trap یعنی چه

speed trap


ورزش : مسير اندازه گرفته شده با وسيله الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها