معنی و ترجمه کلمه speedometer-odometer به فارسی speedometer-odometer یعنی چه

speedometer-odometer


تاکومتر با کيلومتر شمار
علوم مهندسى : سرعت سنج با کيلومتر شمار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها