معنی و ترجمه کلمه speedup به فارسی speedup یعنی چه

speedup


تسريع ،ازدياد توليد يا سرعت وغيره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها