معنی و ترجمه کلمه spelling group به فارسی spelling group یعنی چه

spelling group


علوم نظامى : حرف رمزى که نماينده يک گروه رمز يا کلمات رمز است

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها