معنی و ترجمه کلمه spending money به فارسی spending money یعنی چه

spending money


پول توجيبى ،خرجى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها