معنی و ترجمه کلمه spike به فارسی spike یعنی چه

spike


ميخ ته کفش ،کوفتن توپ به زمين بعد از کسب امتياز ابشار،ميله ،تير،ميخ بزرگ ،ميخ طويله ،ميخ بلند کف کفش فوتباليست هاو ورزشکاران ميخ دار کردن ،ميخکوب کردن
کامپيوتر : ولتاژ گذراى کوتاه مدت و نوک تيز
عمران : گل ميخ
روانشناسى : خيزک
ورزش : اسپک ،ضربه زدن يا مجروح کردن کسى با ميخ ته کفش
علوم دريايى : پازور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها