معنی و ترجمه کلمه spill به فارسی spill یعنی چه

spill


ريزش ،توپى ،ميله ،تيکه کاغذ،ريختن ،انداختن ،پرت کردن
علوم مهندسى : جوش سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها