معنی و ترجمه کلمه spilled or spilt به فارسی spilled or spilt یعنی چه

spilled or spilt


ريختن ،انداختن ،پرت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها