معنی و ترجمه کلمه spinal column به فارسی spinal column یعنی چه

spinal column


ستون فقرات ،تيره پشت ،ستون مهره
روانشناسى : ستون مهره ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها