معنی و ترجمه کلمه spinal به فارسی spinal یعنی چه

spinal


)spinally(وابسته به تيره پشت ،فقراتى ،پشتى ،صلبى
روانشناسى : نخاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها