معنی و ترجمه کلمه spinally به فارسی spinally یعنی چه

spinally


)spinal(وابسته به تيره پشت ،فقراتى ،پشتى ،صلبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها