معنی و ترجمه کلمه spindle shanked به فارسی spindle shanked یعنی چه

spindle shanked


داراى پاهاى دراز وباريک ،لندوک ،ديلاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها