معنی و ترجمه کلمه spinose به فارسی spinose یعنی چه

spinose


)spiny(پوشيده شده از خارهاى زياد،دشوار،مهره مانند
زيست شناسى : خاردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها