معنی و ترجمه کلمه spirant به فارسی spirant یعنی چه

spirant


( )=fricative(درتلفظ حروف )حرفى که بااصطکاک نفس ادا گردد(مثل sh و)v،بتلفظدرامده ،اصطکاکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها