معنی و ترجمه کلمه spirited به فارسی spirited یعنی چه

spirited


باروح ،جاندار،سرزنده ،باجرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها