معنی و ترجمه کلمه spiritism به فارسی spiritism یعنی چه

spiritism


اعتقاد به وجود روح و بازگشت ارواح بعالم مادى ،روح گرايى
روانشناسى : احضار روح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها