معنی و ترجمه کلمه spirits of wine به فارسی spirits of wine یعنی چه

spirits of wine


)spirit of wine(الکل ،عرق خالص ،عرق دو اتشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها