معنی و ترجمه کلمه spiritualism به فارسی spiritualism یعنی چه

spiritualism


اعتقاد به احضار ارواح ،اعتقاد به عالم ارواح
روانشناسى : روح گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها