معنی و ترجمه کلمه spiritualize به فارسی spiritualize یعنی چه

spiritualize


روحانى کردن ،بطور معنوى تفسير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها