معنی و ترجمه کلمه splanchnic به فارسی splanchnic یعنی چه

splanchnic


(تش )وابسته به احشاء،احشايى
روانشناسى : احشايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها