معنی و ترجمه کلمه splash scale به فارسی splash scale یعنی چه

splash scale


علوم نظامى : طبله اى که انحراف ترکش گلوله را از هدف با ان اندازه گيرى مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها