معنی و ترجمه کلمه splashy به فارسی splashy یعنی چه

splashy


داراى ترشح ،داراى صداى چلپ چلوپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها