معنی و ترجمه کلمه splatter به فارسی splatter یعنی چه

splatter


ترشح کردن ،چلپ چلوپ کردن ،کفگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها