معنی و ترجمه کلمه spleenful به فارسی spleenful یعنی چه

spleenful


)spleeny(اتش مزاج ،تندخو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها